قیمت روز زعفران (هر کیلو)

سوپر نگین :

نگین :

شبه نگین :

 

 

 

.سرگل :

 

 

پوشال قلم دار : 

پوشال معمولی :

 

 

 

 

دسته :

 

 

 

سفید (کنج) : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان 

 

بستن
بستن